Europska komisija inicirala je Projekt Creative FLIP pomaže u pokretanju i održavanju platforme Creatives Unite kako bi ponudio kvalitetan zajednički prostor za sve one koji traže informacije o inicijativama u kulturnom i kreativnom sektoru koje reagiraju na krizu.

Creatives Unite, platforma koja umjetnicima, izvođačima i drugim dionicima u kulturnom i kreativnom sektoru omogućuje pristup informacijama, online interaktivni alat za pretraživanje namijenjene kulturnim i kreativnim profesionalcima.

 https://creativesunite.eu/

So You Need Money! je interaktivni online alat za sudionike europskog kulturnog i kreativnog sektora koji omogućuje pretraživanje i povezivanje s različitim izvorima financiranja. Ispunjavanjem upitnika i davanjem informacija o vlastitoj organizaciji, kapacitetu, državi u kojoj djeluje ili razlozima financiranja, korisnici mogu steći bolji uvid u mogućnosti i izvore financiranj.

https://creativesunite.eu/synm/

My Intellectual Property! također je interaktivni online alat namijenjen sudionicima europskog kulturnog i kreativnog sektora, posvećen informacijama o intelektualnom vlasništvu. Kroz online upitnik moguće je detaljno se uputiti u pitanja intelektualnog vlasništva ovisno o podsektoru u kojemu korisnici djeluju, vrstama intelektualnog vlasništva poput copyrighta ili patenta te o radnjama koje je moguće poduzeti.

http://creativesunite.eu/myip/