Europska komisija objavila je interaktivan vodič u kojemu se nalaze mogućnosti financiranja EU-a za kulturne i kreativne sektore 2021. – 2027., ovisno o vrstama organizacije i potporama.

Vodič CulturEU je izrađen kako bi se partnerima u kulturnim i kreativnim sektorima pomoglo u snalaženju u brojnim financijskim alatima EU-a, razumijevanju mogućnosti koje im stoje na raspolaganju i, u konačnici, lakšem pristupu tim sredstvima. Zainteresirani mogu prilagoditi pretragu mogućnosti financiranja na temelju svojih potreba, pojedinog sektora ili vrste organizacije koju predstavljaju.

Vodič je dostupan za korištenje na sljedećem linku:

https://culture.ec.europa.eu/funding/cultureu-funding-guide