Održani su Info dani u Posušju

Koordinator Deska BiH za program kreativne Europe, Ilija Papac posjetio je Općinu Posušje gdje je prezentirao Program  zainteresiranim korisnicima, kao i prednosti koje pruža sami Program i pozivi, a  koji  mogu pomoći potencijalnim korisnicima kroz razne pozive da iznesu svoje ideje i realiziraju ciljeve.

Zainteresirani učesnici su aktivno sudjelovali u prezentaciji Programa.