PRIJAVI SE

Jeste li umjetnik ili radite u području kulture i željeli biste financijsku potporu za izvođenje projekta u drugoj zemlji?

Culture Moves Europe nudi stipendije za mobilnost pojedinačnim umjetnicima i kulturnim stručnjacima voljnim provesti projekt u inozemstvu i širiti kulturne vibracije diljem Europe i izvan nje.

Rok za prijavu je  do 31.5.2023.godine.

Za više informacija  na linku  https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals