U slučaju da Vam treba partner za Projekt, postavljeni obrazac možete popuniti i dostaviti na mail Desk Kreativne Europe, kako bi ga mi mogli dalje proslijediti u druge države.

Obrazac za traženje partnera se nalazi u dijeu za dokumente na našoj stranici.