BIH Desk Kreativne Europe i Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije organizirali su Info dan koji se održao 10. listopada 2023. godine Širokom Brijegu.

Koordinator Deska BIH, Ilija Papac i prof. Mirjana Miličević nazočnima su prezentirali otvorene pozive Programa Kreativne Europe kao i savjete oko prijave potencijalnih projekata.

Zahvaljujemo se osoblju Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke na stručnosti, suradnji i ljubaznosti.