Koordinator BIH deska sudjelovao je na Gospodarskom forumu općine Žepče.

Desk koordinator Ilija Papac moderirao je jedan panel u cilju promocije i unaprijeđenja kapaciteta operativne strukture u BIH. Tema panela je “BIH na putu u EU – Izazovi i prilike kroz međunarodnu suradnju i projekte”. Sudionici panela su glavni opearativci u području povlačenja i implementacije EU sredstava, ravnatelj Županijske razvojne organizacije Osječko-baranjske županije, ravnatelj REZ  Agencije, ravnatelj HERAG-a i predstavnik EU Delegacije za programe MSP.

Naglasak  panela je bio na ljudskim kapacitetima i iskustvu organizacija u različitim programima i projektima a sve u cilju unaprijeđenja kapaciteta i znanja u povlačenju sredstava.

Zahvaljujemo se domaćinu na ljubaznosti i organizaciji Gospodarskog foruma.