BIH Desk je u suradnji sa Ministarstvom za europske integracije i međunarodnu suradnju RS-a, Ministarstvom prosvjete i kulture RS-a održao radionicu na temu priprema projektnih prijedloga u okviru poziva Kreativne Europe za 2023/24.

Radionica je obuhvatila izradu logičke matrice kao i popunjavanje prijavnog obrasca. Učesnici su aktivno sudjelovali u radnom dijelu uz dosta zanimljivih pitanja. Ovim putem se zahvaljujemo na suradnji sa ministarstavima RS-a kao i aktivnim učesnicima.