Media

Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA programa Kreativna Europa podupire europsku filmsku i audiovizualnu industriju u razvoju, distribuciji i promicanju europskih djela, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica uzimajući u obzir današnje digitalno okruženje.  Osim toga: potiče suradnju u cijelom lancu vrijednosti i na razini EU-a kako bi audiovizualna poduzeća i europski sadržaji dobili na vidljivosti u svijetu njeguje talente, odakle god bili povezuje se s publikom svih dobnih skupina, osobito mlađim generacijama. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

Ciljevi Potprograma MEDIA su:

 • težiti snažnijem europskom audiovizualnom sektoru, poštujući i prikazujući europski kulturni identitet i naslijeđe;
 • povećati optjecaj europskih audiovizualnih djela unutar i izvan Europske unije;
 • osnažiti konkurentnost europskog audiovizualnog sektora, olakšavajući pristup financiranju i promidžbi korištenja digitalnih tehnologija

Kako bi se osigurala veća fleksibilnost poduprtih djelovanja i potaknula suradnja među različitim dijelovima audiovizualnog lanca vrijednosti, prioriteti programa Kreativna Europa za razdoblje 2021. – 2027. podijeljeni su u četiri tematske cjeline, odnosno klastera.

Klaster „Sadržaj”

Stvaranje i produkcija visokokvalitetnog sadržaja temelj su europske audiovizualne industrije.

Europski sadržaj odražava europske vrijednosti, uključujući raznolikost. Zahvaljujući europskoj nadarenosti i kreativnosti kontinuirano nastaju djela koja su priznata i nagrađivana u cijelom svijetu.

Potpora audiovizualnoj industriji u stvaranju sadržaja

Ovaj klaster osmišljen je kako bi se industriji pružila potpora za:

 • poticanje prekograničnog optjecaja europskih audiovizualnih djela
 • prilagodbu sadržaja novoj publici i platformama
 • uvođenje pouzdanijih poslovnih modela koji će pomoći kontroli troškova produkcije i nošenju s rastućom konkurencijom.

Fokus na prekograničnoj suradnji

Potprogram MEDIA programa Kreativna Europa usmjeren je na djelovanja s izraženom europskom dodanom vrijednošću jer:

 • potiče prekograničnu suradnju među producentima i tvorcima sadržaja
 • podupire inovacije u smislu sadržaja, poslovnih modela i tehnologije.

Klaster „Poslovanje”

Klasterom „Poslovanje” u sklopu potprograma MEDIA u okviru programa Kreativna Europa promiču se poslovne inovacije, prilagodljivost i talenti u cijelom europskom audiovizualnom lancu vrijednosti.

Takav razvoj audiovizualnog okruženja potreban je kako bi se pratili rast globalnih aktera u tom sektoru i digitalna transformacija.

Potpora konkurentnosti, talentima i suradnji unutar audiovizualne industrije

Posebne skupine koje pokreću internacionalizaciju sektora dobit će ciljanu potporu za jačanje prekogranične suradnje i poticanje učenja i razmjene znanja kako bi se industriji omogućilo da se proširi izvan granica matične zemlje.

Potpora u okviru klastera „Poslovanje” namijenjena je:

 • njegovanju audiovizualnih talenata tako da se podupiru aktivnosti koje su izrazito usmjerene na mentorstvo te vještine u području digitalne i zelene transformacije
 • poticanju razmjena među poduzećima kojima su obuhvaćeni svi dijelovi lanca vrijednosti i čiji je cilj globalni doseg
 • promicanju transnacionalne distribucije sadržaja preko granica i platformi.

Pravo na financiranje

Organizacije za osposobljavanje, distributeri i prodajni zastupnici, tehnička poduzeća, usluge videozapisa na zahtjev, agregatori, izlagači, filmska tržišta itd. mogu se prijaviti za financiranje u okviru klastera „Poslovanje”.

Klaster „Publika”

Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 itekako je utjecala na navike praćenja audiovizualnih sadržaja europske publike. Prošlogodišnji postupni prelazak s kina na platforme u tom sektoru strelovito se ubrzao zbog zatvaranja kinodvorana.

Potpora rastu publike na više platformi

Cilj je ovog klastera potprograma MEDIA povezati europska audiovizualna djela s njihovom publikom i podupirati razvoj publike posvuda u Europi i izvan nje. To se u okviru potprograma nastoji postići: poticanjem rasta i revitalizacije publike tako da se broj gledatelja i slušatelja poveća na svim platformama, povezivanjem s mlađom publikom s pomoću raznih obrazovnih i promidžbenih alata osiguravanjem pristupa sadržaju putem potpore podnaslovljavanju.

Potprogram MEDIA podupirat će industriju u maksimalnom iskorištavanju što više mogućnosti koje nudi digitalna tranzicija. Podržat će se inovativni načini povezivanja s publikom kako bi se osiguralo da europska audiovizualna djela dopru do najšire moguće publike.

Pravo na financiranje

Kinooperateri, festivali, operateri i mreže usluga videozapisa na zahtjev, filmski distributeri, prodajni zastupnici, ustanove za očuvanje kulturne baštine itd. mogu se prijaviti za mogućnosti financiranja u okviru ovog klastera.

Potpora audiovizualnoj industriji

Cilj je klastera „Potpora politici” u okviru potprograma MEDIA promicati cjelovitu europsku audiovizualnu politiku: regulatornim dijalogom, razmjenom analiza i podataka, informacijama o trendovima koje uzimaju u obzir budućnost, savjetovanjima s dionicima, aktivnostima promicanja i informiranja.

Promicanje glavnih politika EU-a putem klastera „Potpora politici”

Ovaj klaster posebno je usmjeren na:

potpuno iskorištavanje mogućnosti digitalne transformacije za vrijeme provedbe projekata

poticanje ekologizacije industrije te uključenosti, jednakosti, raznolikosti i sudjelovanja.

Klaster „Potpora politici”

Zajednički europski pristup glavnim pitanjima audiovizualne politike ključan je za konsolidaciju jedinstvenog europskog audiovizualnog tržišta.

Potpora audiovizualnoj industriji

Cilj je klastera „Potpora politici” u okviru potprograma MEDIA promicati cjelovitu europsku audiovizualnu politiku:

 • regulatornim dijalogom
 • razmjenom analiza i podataka
 • informacijama o trendovima koje uzimaju u obzir budućnost
 • savjetovanjima s dionicima
 • aktivnostima promicanja i informiranja.
 • Promicanje glavnih politika EU-a putem klastera „Potpora politici”

Ovaj klaster posebno je usmjeren na: potpuno iskorištavanje mogućnosti digitalne transformacije za vrijeme provedbe projekata, poticanje ekologizacije industrije te uključenosti, jednakosti, raznolikosti i sudjelovanja.

Novosti Kreativna Europa