Najava novih poziva za podršku filmu i audiovizualnom sektoru u 2023. godini.

Audiovizualno područje ima priliku u 2023 godini da realizira svoje ideje kroz sljedeće pozive:

European Co-development (CREA-MEDIA-2023-CODEV)

Više informacija na sljedećem linku: