Održani su INFO dani u Banja Luci u odličnoj atmosferi i aktivno sudjelovanje svih učesnika.

Prezentirali smo proces prijave i registracije kao i dostupne javne pozive te načine prijave na njih.