Danas su održani INFO dani programa Kreativne Europe u Mostaru gdje se tražilo mjesto više

Program su prezentirali Ilija Papac koordinator BIH Deska, Mirjana Milićević koordinatorica potprograma Media, Suvad Džafić predstavnik Ministarstva civilnih poslova BIH.

Sudionici info dana su aktivno sudjelovali u radnom dijelu postavljajući zanimljiva pitanja.

Zahvaljujemo se na lijepom odazivu i radujemo se budućoj suradnji.