Koordinator BIH Deska Kreativne Europe gosp. Ilija Papac održao je sastanak u Federalnom ministarstvu kulture i sporta sa ministricom  Zorom Dujmović.

Na sastanku su prezentirani ciljevi BIH Deska kao i potencijali Programa Kreativne Europe koji  mogu pomoći potencijalnim korisnicima kroz razne pozive da iznesu svoje ideje i realiziraju ciljeve. Uspostavljena je suradnja između Ministarstva i BIH Deska te je dogovorena međusobna komunikacija u dijelu informiranja i edukacije potencijalnih korisnika u FBIH.

Zahvaljujemo se na ljubaznom i srdačnom dočeku.