Koordinator Deska BIH Ilija Papac održao je radionicu za korisnike u okviru Ministarstva kulture i sporta KS.

Nazočnim se obratio ministar kuture i sporta KS Samir Avdić,  koji je kratko približio prednosti Programa Kreativne Europe.

Kroz radionicu su pretstavljeni načini i mogućnosti prijave na Program  Kreativne Europe, kao i savjete  u cilju smanjenja grešaka prilikom prijave projekata.

Radionica je održana u suradnji sa pomoćnicom ministra Sektora za kulturu gđa.Lejla Mujkić.