The database contains contacts of organizations that have expressed interest in participating in the Creative Europe program.

Description:

Centralno kulturno-umjetničko društvo “Lepa Radić” Gradiška je ugruženje građana čije su aktivnosti najvećim dijelom obuhvaćene oblašću kulturno-umjetničkog amaterizma, sa osnovnim ciljem njegovanja i održavanja kulturne baštine i tradicionalnih oblika narodne kulture.

First name: Davor
Last name: Simišić

Contact number: +38766015282

Email Address: ckud.leparadic@yahoo.com