The database contains contacts of organizations that have expressed interest in participating in the Creative Europe program.

Description:

Pljočkarski klub Bosansko Grahovo, već duži niz godina skrbi o pljočkanju kroz djelovanje u dva pravca.
Jedan je promocija i razvoj pljočkarskog sporta, odnosno da pljočkanje i druge tradicijske igare budu uvršteni u nomenklaturu sportova.Na tragu toga organiziramo natjecanja na razini općine i županije te sudjelujemo u međunarodnim natjecanjima te smo inicijatori osnivanja reprezentacije Bosne i Hercegovine u pljočkanju.
I drugi, učlanjenjenjem u AEJeST, Europsku asocijaciju tradicicijskih igara i sportova radimo na promociji i očuvanju tradicijskih igara kod mladih i na formiranju i organiziranju klubova te u konačnici Saveza tradicijskih igara HBŽ,Herceg-Bosne i Bosne i Hercegovine.
Članovi PK Bosansko Grahovo sudjelovali su na nekoliko Međunarodnih okruglih stolova i smotri tradicijskih igara, na kojima su predstavnici zemalja sudionika, pa i mi, predstavili svoje načine pljočkanja i drugih igara, uz poruku da su tradicijske igre dio kulturne baštine i stoga ih treba očuvati i njegovati.
Tradicijske igre u HBŽ relativno su slabo zastupljene u literaturi, a u praksi gotovo ni malo, što se može tumačiti manjkom interesa istraživača, pojedinaca ili skupina za to područje. Stoga,prema našem mišljenju jednu od aktivnosti Ministarstva znanosti,prosvjete,kulture i športa i Muzeja, treba usmjeriti k stručnom djelovanju i istraživanju i promoviranju nematerijalne kulture Bosne i Hercegovine.

First name: Darko
Last name: Sarić

Contact number:

Email Address: pkbosanskograhovo@gmail.com