Baza podataka sadrži kontakte organizacija koje su iskazale interes za sudjelovanje u programu Kreativna Europa.

 

Registriraj organizaciju pretraga forma

Grad Mostar

Bosnia and Herzegovina – Mostar

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Association of Court Interpreters, Translators and Linguists „Glosar“ – https://glosar.ba/

Bosnia and Herzegovina – Mostar

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira: Translation

Arhitektura:

Details

Fondacija za kulturni, edukativni i socijalni razvoj “Publika” – https://publika.co.ba/

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira: Translation

Arhitektura:

Details

Centar za obrazovanje “Algebra znanja” Travnik – http://centar-obrazovanja.info

Bosnia and Herzegovina – Travnik

Izvedena umjetnost: Puppetry

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost: Decorative arts

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura:

Details

Creative and Cultural Industry Associaton SOUNDLESSNESS / Kreativne i kulturne industrije MUK

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Bosnian National Theatre Zenica – http://www.bnp.ba

Bosnia and Herzegovina – Zenica

Izvedena umjetnost: Theatre

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

DronSolution d.o.o. – http://www.dronsolution.com

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Tangible culture – historical sites and buildings

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost: Graphic design

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura: Architecture

Details

Ju Radimlja – http://www.radimlja.ba

Bosnia and Herzegovina – Stolac

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Tangible culture – historical sites and buildings

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

CKUD “Lepa Radić” Gradiška – http://www.leparadic.com

Bosnia and Herzegovina – Gradiška

Izvedena umjetnost: Dance

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Prvo korak doo – Agencija za ekonomski razvoj – http://konjictourism.ba

Bosnia and Herzegovina – Konjic

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Tangible culture – Museums

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

UG Herzegovina Lodges – https://www.herzegovinalodges.com/

Bosnia and Herzegovina – Konjic

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Photography

Dizajn i primijenjena umjetnost: Craftwork

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

UG Iskra Stolac

Bosnia and Herzegovina – Stolac

Izvedena umjetnost: Music

Kulturna baština: Tangible culture – Libraries and archives

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost: Graphic design

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura: Architecture

Details

Agencija lokalne demokratije Mostar – https://www.ldamostar.org/

Bosnia and Herzegovina – Mostar

Izvedena umjetnost: Street art

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Painting, drawing

Dizajn i primijenjena umjetnost: Craftwork

Književne knjige i lektira:

Arhitektura: Architecture

Details

BELCANTO

Bosnia and Herzegovina – Mostar

Izvedena umjetnost: Music

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Udruženje Obojena Klapa – https://obojenaklapa.com

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost: Street art

Kulturna baština: Tangible culture – Museums

Vizualne umjetnosti: Painting, drawing

Dizajn i primijenjena umjetnost: Graphic design

Književne knjige i lektira: Creative writing

Arhitektura: Architecture

Details

Udruga Standard – http://www.uff.ba

Bosnia and Herzegovina – Siroki Brijeg

Izvedena umjetnost: Music

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost: Graphic design

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Box Media – http://www.bajtbox.com

Bosnia and Herzegovina – Široki Brijeg

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Udruzenje likovnih umjetnika primjenjene umjetnosti i dizajnera BIH – http://www.ulupubih.com

Bosnia and Herzegovina – sarajevo

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Painting, drawing

Dizajn i primijenjena umjetnost: Graphic design

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Asocijacija za umjetničku fotografiju u BiH – http://www.fotobih.ba

Bosnia and Herzegovina – Tuzla

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Photography

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Art teacher association Sarajevo (ULPKS)

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Tangible culture – Museums

Vizualne umjetnosti: Painting, drawing

Dizajn i primijenjena umjetnost: Graphic design

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura: Architecture

Details

Asocijacija za vizuelne umjetnosti Fenix Art – http://www.banjalukanima.org

Bosnia and Herzegovina – Banja Luka

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura:

Details

Erazmo Centar – http://www.erazmo.ba

Bosnia and Herzegovina – Tuzla

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost: Graphic design

Književne knjige i lektira: Creative writing

Arhitektura:

Details

Harlekin produkcija

Bosnia and Herzegovina – Banja Luka

Izvedena umjetnost: Theatre

Kulturna baština: Tangible culture – Libraries and archives

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost: Craftwork

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura:

Details

Standard – http://www.uff.ba

Bosnia and Herzegovina – Siroki Brijeg

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Zona, Casting and Talent agency – http://www.zonatalents.ba

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Udruženje za razvoj, promociju i edukaciju ”kreARTIVA”

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Centar kulturnih aktivnosti Charlama

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost: Theatre

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost: Decorative arts

Književne knjige i lektira: Creative writing

Arhitektura: Architecture

Details

akustikUm Muzička omladina JMBH – http://www.akustikum.org

Bosnia and Herzegovina – Tuzla

Izvedena umjetnost: Music

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost: Craftwork

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Demofest – https://www.demofest.ba/

Bosnia and Herzegovina – Banja Luka

Izvedena umjetnost: Music

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost: Graphic design

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Institute for the progress and development of Herzegovina – http://www.ipdh.biz

Bosnia and Herzegovina – Trebinje

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

MUDRO SLOVO

Bosnia and Herzegovina – Banja Luka

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Tangible culture – Libraries and archives

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura:

Details

Franjevački samostan – http://fsv.ba

Bosnia and Herzegovina – Visoko

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Tangible culture – Museums

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura: Architecture

Details

Institutte for the progress and development of Herzegovina – http://www.ipdh.biz

Bosnia and Herzegovina – Trebinje

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

ARTIS – http://www.artis.ba

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost: Dance

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Digital arts

Dizajn i primijenjena umjetnost: Craftwork

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura:

Details

BASCARSIJA cultural artistic association – http://www.folklor.ba

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost: Dance

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Photography

Dizajn i primijenjena umjetnost: Craftwork

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura:

Details

Fresh Generation – https://www.facebook.com/FreshGeneration

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost: Dance

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

INDI+E (INNOVATION, DESIGN+EDUCATION) – https://indipluse.org/

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Tangible culture – Museums

Vizualne umjetnosti: Digital arts

Dizajn i primijenjena umjetnost: Fashion design

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura: Architecture

Details

Rudarska glazba iz Kaknja

Bosnia and Herzegovina – Kakanj

Izvedena umjetnost: Music

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Office for European Integration of West Herzegovina Canton

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

“TUZLA LIVE” Association – http://www.tuzlalive.org

Bosnia and Herzegovina – Tuzla

Izvedena umjetnost: Music

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti: Film, Video

Dizajn i primijenjena umjetnost: Craftwork

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Udruga Intro

Bosnia and Herzegovina – Ljubuški

Izvedena umjetnost: Music

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Tumulus d.o.o.

Bosnia and Herzegovina – Stolac

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Tangible culture – historical sites and buildings

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Udruga za očuvanje povijesne i kulturne baštine “Don Juraj Gospodnetić” Bosansko Grahovo

Bosnia and Herzegovina – Bosansko Grahovo

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Tangible culture – historical sites and buildings

Vizualne umjetnosti: Photography

Dizajn i primijenjena umjetnost: Craftwork

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura:

Details

Pljočarski klub Bosansko Grahovo

Bosnia and Herzegovina – Bosansko Grahovo

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Association for the Promotion of Culture “Intermezzo”

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo

Izvedena umjetnost: Theatre

Kulturna baština: Intangible culture

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira:

Arhitektura:

Details

Association for development, improvement and support of the community – http://www.czmteslic.com

Bosnia and Herzegovina – Teslic

Izvedena umjetnost: Puppetry

Kulturna baština: Tangible culture – Libraries and archives

Vizualne umjetnosti: Graphic arts

Dizajn i primijenjena umjetnost: Craftwork

Književne knjige i lektira: Creative writing

Arhitektura: Architecture

Details

Klub knjige “Ivo Andrić” – https://www.facebook.com/profile.php?id=100063725813813&locale=hr_HR

Bosnia and Herzegovina – Mostar

Izvedena umjetnost:

Kulturna baština:

Vizualne umjetnosti:

Dizajn i primijenjena umjetnost:

Književne knjige i lektira: Publishing

Arhitektura:

Details