Pridružite se europskoj mreži

Ovdje je popis najvažnijih europskih mreža. Neki od njih su podržani od strane programa Kreativna Europa.

Architects’ Council of Europe
Vijeće arhitekata Europe neprofitna je organizacija koja okuplja 43 organizacije koje zastupaju interese više od 565.000 stručnjaka koji se bave arhitekturom u 31 europskoj zemlji.

Art Directors Club of Europe
ADCE je udruga posvećena prepoznavanju i jačanju izvrsnosti te promicanju europske kreativnosti u svijetu, ali i okupljanju kreativaca iz Europe i šire kroz svoje godišnje nagrade, događanja, programe i publikacije.

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen
Udruga AEC je europska mreža za kulturu i obrazovanje koja zastupa interese institucija koje se bave obrazovanjem i usavršavanjem glazbenih stručnjaka. Danas mreža obuhvaća više od 300 organizacija iz 55 zemalja.

Association of Cultural Encounter Centres
ACCR je inicijativa koja okuplja 22 člana iz Francuske i 22 iz ostalih europskih zemalja (i neeuropskih: Brazil, Kanada, Australija). Mreža ima za cilj promicanje suvremene perspektive kulturne baštine i kreativnosti u skladu s razvojem modernog društva te doprinos razvoju inovativnosti, održivosti i inkluzivnosti unutar svog teritorija.

Association of European Open Air Museums
AEOM je udruga voditelja muzeja na otvorenom u Europi koja ima za cilj razmjenu znanstvenih, tehničkih, praktičnih i organizacijskih iskustava muzeja na otvorenom te promicanje djelatnosti muzeja na otvorenom u cjelini.

Association of European Royal Residences
ARRE je mreža posvećena uspostavljanju suradnje između mjesta koja čuvaju i promiču baštinu monarhija, ali i širenju znanja i iskustava koja imaju u pogledu očuvanja i promicanja bogate kulturne baštine kroz organiziranje treninga i aktivnosti razmjene znanja, osnaživanje partnerstava i koprodukcijski projekti.

Audiences Europe Network
Mreža za profesionalce u kulturi koji žele govoriti o svojoj publici. Cilj mreže je uspostavljanje veza izvan nacionalnih i kulturnih granica.

Circostrada
Mreža radi na razvoju i strukturiranju područja cirkusa i ulične umjetnosti u Europi i šire. S 84 člana iz 25 zemalja pridonosi izgradnji održive budućnosti iz ovog sektora kroz osnaživanje kulturnih aktera, kroz stvaranje resursa i aktivnosti promatranja i istraživanja, stručne razmjene, jačanja kapaciteta i informiranja.

Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe
Pokrenut od strane Vijeća Europe, Compendium je internetsko mjesto sa stalno ažuriranim informacijama i sustavom praćenja nacionalnih kulturnih politika u Europi. Predstavlja dugoročni projekt koji ima za cilj uključiti svih 50 država članica u njihov rad u okviru Europske konvencije o kulturi.

Culture Action Europe
Culture Action Europe jedna je od najvećih organizacija koja predstavlja kulturne i kreativne sektore na europskoj razini.

Design Europe 2021 – Design for Cultural and Creative Growth
BEDA okuplja 46 članova iz 25 europskih zemalja. Članovi mogu biti centri za promicanje dizajna i druge javno financirane organizacije koje promiču dizajn na nacionalnoj ili regionalnoj razini, te profesionalci i strukovne udruge dizajnera diljem Europe.

European Network on Cultural Management and Policy
ENCATC je mreža od više od 100 organizacija i stručnjaka u više od 40 zemalja koji su aktivni u obrazovanju, obuci i istraživanju unutar širokog područja kulturnog menadžmenta i politike. Članovi ENCATC-a imaju utjecaj na obrazovanje tisuća kulturnih menadžera diljem svijeta.

European Route of Industrial Heritage
Mreža je osnovana s idejom jačanja svijesti o poštivanju, razumijevanju, zaštiti i promicanju zajedničke industrijske kulturne baštine kao sredstva za postizanje gospodarskog rasta. Osnovni ciljevi mreže usmjereni su na zaštitu europske industrijske baštine i njezino korištenje kao pokretača razvoja regija koje su suočene s gospodarskim propadanjem.

EuroCities
Eurocities je mreža važnih europskih gradova. Kroz šest tematskih foruma, različite radne grupe, projekte, aktivnosti i događanja svojim članovima nudi platformu za razmjenu znanja i ideja. Cilj mreže je jačanje važnosti koju uloga lokalnih vlasti ima u višeslojnim strukturama koje su trenutno na vlasti.

Europa Nostra
Tijekom 50 godina postojanja Europa Nostra razvila je mrežu od preko 400 organizacija članica i pridruženih članica diljem Europe. Europa Nostra je glas kulturne baštine Europe i predstavlja pojedince i organizacije aktivne na području kulturne baštine.

Europe Jazz Network
Europe Jazz Network je europsko udruženje organizacija koje se bave produkcijom, promicanjem i podrškom glazbe, suvremenog jazza i improvizacija u glazbi s isključivo europskom dimenzijom. Podržava identitet i raznolikost jazza Europe i širi svijest o njegovom značaju kao kulturne i obrazovne snage.

European Association for Architectural Education
EAAE je neprofitna udruga posvećena razmjeni ideja i stručnjaka u području obrazovanja i istraživanja u arhitekturi. Cilj ove mreže je unapređenje baze znanja i kvalitete obrazovanja i istraživanja u arhitekturi i urbanom dizajnu.

European Association for the Education of Adults
EAEA je glas neformalnog obrazovanja odraslih u Europi. Sa 141 organizacijom članicom u 45 zemalja, predstavlja više od 60 milijuna studenata diljem Europe. Cilj mu je povezati i predstaviti europske organizacije koje su izravno uključene u obrazovanje odraslih. Promiče obrazovanje u kasnijim godinama života te pristup i sudjelovanje u neformalnom obrazovanju sa svima, posebno isključenim skupinama.

European Booksellers Federation
EIBF predstavlja nacionalna udruženja knjižara u EU i šire. Okuplja različite vrste organizacija: od tradicionalnih knjižara, online knjižara, nezavisnih knjižara do udruga knjižara. Misija mreže je zagovaranje interesa knjižara nasuprot europskim institucijama i drugim međunarodnim organizacijama.

European Centre for Cultural Organisation and Management
ECCOM je aktivan u području kulturnog menadžmenta s ciljem promicanja interdisciplinarnog pristupa kulturnih organizacija. Jedna od najvažnijih tema kojom se mreža bavi je društvena uloga kulture kao sredstva integracije i promicanja cjeloživotnog učenja i aktivnog sudjelovanja građana.

European Composer and Songwriter Alliance
Glavni cilj Saveza je obrana i promicanje autorskih prava i autorstva u području glazbe na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini u svim pravnim aspektima. ECSA se zalaže za pravedne komercijalne uvjete za skladatelje i tekstopisce te nastoji poboljšati društveni i ekonomski razvoj glazbene kreativnosti Europe.

European Concert Hall Organisation
ECHO je platforma za otvorenu razmjenu i zajedničko promišljanje o mogućnostima, razvoju i zajedničkim izazovima važnim za život koncertnih dvorana u 21. stoljeću. Članstvo je moguće samo institucijama i na poziv. Moguće je izraziti želju za članstvom koja se tada uzima u obzir.

European Conference of Promoters of New Music
ECPNM je europska unija organizacija koje se bave promicanjem suvremene glazbe, posebice one nastale nakon 1950. godine. Među svojih 30 članica nalaze se poznati festivali suvremene glazbe, ali i mali domaći organizatori festivala i ansambli nove glazbe. Cilj mu je poboljšati međunarodnu suradnju i koordinaciju novih glazbenih događanja u Europi.

European Council of Associations of Literary Translators
ECALT ima za cilj prikupljanje informacija o trenutnom stanju u književnom prevođenju zemalja članica te širenje iskustava i primjera dobre prakse. Štoviše, zalaže se za obranu prava, društvenih i ekonomskih interesa književnih prevoditelja u europskom kontekstu, što uključuje lobiranje u EU, ali i javno reagiranje na trendove i događaje koji utječu na prevoditeljsku profesiju i kvalitetu književnog prijevoda.

European Cultural Foundation
Europska kulturna zaklada povezuje zajednice i donositelje odluka u kulturi diljem Europe. Povezivanje kulture, zajednice i demokracije sveobuhvatni je tematski fokus koji podupire, istražuje i zagovara.

European Dancehouse Network 14-17
EDN je mreža povjerenja i suradnje europskih plesnih kuća koje dijele zajedničku viziju razvoja plesa preko svih granica. Zalaže se za očuvanje održive budućnosti plesnog sektora i poboljšanje relevantnosti različitih plesova u društvu.

European Early Music Network
REMA je jedina mreža rane glazbe u Europi. Njegov glavni cilj je ponuditi različite mogućnosti svojim članovima, osnažiti razmjenu znanja, informacija i suradnju u području rane glazbe.

European Federation of National Youth Orchestras
Glavni cilj EFNYO kao reprezentativne mreže je uspostavljanje platforme za komunikaciju o treninzima, obrazovanju i radu u okviru projekata suradnje ansambala i orkestara, sadašnjih i budućih članova.

European Festival Association
EFA okuplja oko 100 istaknutih festivala i festivalskih asocijacija iz 40 zemalja. Ovaj broj čini ovu mrežu otvorenim, utjecajnim, međunarodnim prostorom za sve festivale koji žele biti dio velike europske grupe.

European Forum of Heritage Associations
Misija mreže je podizanje svijesti o kulturnoj baštini Europe kroz stvaranje mreže neprofesionalne javnosti, posebice u području arheologije te kroz organizaciju međunarodnih programa razmjene za pojedince, članove mreže, posebice za mlade publiku kako bi ih osnažili za aktivno sudjelovanje u istraživanju, zaštiti i promicanju kulturne baštine Europe.

European Forum of Worldwide Music Festivals
EFWMF je mreža festivala okrenuta globalnoj glazbi i lokalnim kulturama. Njeguje urbani groove i tradicijske izričaje, kreativnost i kolektivnu glazbenu baštinu. Glavni fokus je onaj umjetnički. Interakcija i suradnja među članovima glavna je djelatnost, ali mreža također želi uspostaviti veze između izvaneuropskih festivala i mreža unutar glazbene zajednice.

European Institute for Progressive Cultural Policies
Organizacija koja se bavi unapređenjem umrežavanja u području kulture. Aktivnosti koje provodi uključuju stvaranje novih javnih sfera nasuprot konzervativnom hegemonističkom diskursu kulturnog identiteta i reprezentacija, učinkovito uvođenje novih tema kulturne politike u diskurse demokratske politike, prikazivanje i razvijanje primjera umjetničkih praksi.

European League of Institutes of the Arts
ELIA je neovisna mreža organizacija koje se bave visokim umjetničkim obrazovanjem. S preko 300 članova u 47 zemalja predstavlja 300 000 studenata u svim umjetničkim disciplinama. ELIA predstavlja umjetnost na europskoj razini, otvara nove mogućnosti svojim članovima i organizira razmjenu dobrih praksi.

European Library
European Library neovisna je neprofitna organizacija za knjižničarske usluge koju podržava CENL. Najviše radi na jačanju i potpori knjižnica diljem kontinenta. Bavi se prikupljanjem, obogaćivanjem i inoviranjem sadržaja u knjižnicama.

European Museum Forum
Europska neprofitna organizacija koja funkcionira kao agencija posvećena podizanju standarda muzeja i izdavačkoj izvrsnosti. Predstavlja referentnu točku za muzejsku scenu sklonu inovacijama.

European Music Council
European Music Council je regionalna grupa Međunarodnog glazbenog vijeća za Europu i predstavlja krovnu organizaciju glazbenog stvaralaštva u Europi. Potvrđuje važnu ulogu glazbe i kulture u političkom i društvenom razvoju mirne i integrativne Europe.

European Network for Active Participation in Cultural Activities
Mreža nastoji poboljšati protok informacija, posebice o društveno-političkom djelovanju članica, osigurava političku podršku temama koje se bave važnošću aktivnog sudjelovanja u kulturnim aktivnostima; podupire projekte međunarodne suradnje, festivale, izložbe i programe razmjene.

European Network for Opera and Dance Education
RESEO je evropska mreža za obrazovanje, učešće i kreativno učenje u operi i plesu.

European Network of Cultural Centres
ENCC je mreža koja vjeruje u aktivno osnaživanje glasa građana u društvu kroz umjetnost i kulturu, omogućava im to i podržava ih u kreativnom izražavanju u javnim prostorima, poštujući kulturnu jednakost, interkulturalnu raznolikost i održivost.

European Network of Cultural Centres-Historic Monuments
ENCCHM želi da omogući razmjenu znanja, dobrih praksi i analiza ponovnog korištenja naslijeđa za potrebe savremene kulture, kako bi se olakšalo provođenje eksperimenata u vezi sa inovativnim pristupima u promociji naslijeđa; posmatra, proširuje i promoviše korištenje naslijeđa za pametan, održiv i inkluzivan razvoj zajednica i teritorija.

European Network of Information Centres for the Performing Arts (ENICPA)
Mreža ima za cilj da omogući profesionalcima u performativnim umjetnostima da unaprijede svoje vještine kroz razmjenu stručnosti i znanja. ENICPA čvrsto vjeruje u izgradnju povjerenja kroz sastanke i saradnju na godišnjem nivou.

European Theatre Convention (ETC)
ETC je mreža evropskih javnih pozorišta formirana 1988. godine u cilju promocije savremene pozorišne drame, mobilnosti umetnika i razvoja umetničke razmene u Evropi i šire.

European Union Baroque Orchestra (EUBO)
EUBO je inicijativa za profesionalni razvoj koja omogućava mladim izvođačima barokne muzike iz cijele Europske unije da steknu orkestarsko iskustvo kao dio svog razvoja karijere, kako bi premostili put od studija do profesionalne karijere.

European Union of Music Competitions for Youth (EMCY)
EMCY je mreža nacionalnih i međunarodnih muzičkih takmičenja za mlade u Evropskoj uniji.

European Walled Towns (EWT)
EWT je međunarodni forum koji promoviše zajedničke interese evropskih gradova podijeljenih zidovima.

European Writers’ Council
EWC je unija 50 nacionalnih i transnacionalnih organizacija profesionalnih pisaca i književnih prevodilaca u 34 evropske zemlje. Podržava raznolikost literature zajedno sa podizanjem svijesti o ulozi autora u društvu.

Eurozine
Eurozine je mreža novinara u kulturi koja povezuje preko 80 partnerskih novina, časopisa i institucija iz gotovo svih evropskih zemalja.

Future for Religious Heritage
FHR okuplja profesionalce, organizacije, javne institucije, vlade, vjerske i univerzitetske institucije koje rade na zaštiti kulturnog naslijeđa širom Evrope. FHR je neprofitna, nereligijska organizacija otvorena za sve.

FOAM
FoAm je mreža interdisciplinarnih laboratorija na raskršću kulture, nauke, prirode i svakodnevnog života.

Informal European Theatre Meeting
Ova mreža uključuje preko 500 profesionalaca i organizacija koje se bave savremenom performativnom umjetnošću širom svijeta: pozorištem, plesom, cirkusom, interdisciplinarnim živim umjetničkim formama i novim medijima.

International Association of Music Information Centres
Međunarodna asocijacija muzičkih informativnih centara je međunarodna mreža organizacija koje dokumentuju, promovišu i informišu o muzici svojih zemalja ili regiona u mnoštvu muzičkih žanrova.

Network of European Museum Organisations
NEMO je nezavisna mreža nacionalnih muzeja i predstavlja muzejsku zajednicu zemalja članica Vijeća Evrope.

On the Move (OTM)
OTM je informativna mreža mobilnosti u kulturi sa preko 35 članova u 20 zemalja. Radi na osnaživanju i olakšavanju prekogranične mobilnosti i saradnje, doprinoseći izgradnji živog zajedničkog evropskog kulturnog prostora sa jakim vezama u svijetu.

Opera Europa
Opera Europa je vodeća uslužna organizacija za profesionalne operske kompanije i operske festivale širom Evrope.

PEN International
Globalna organizacija koja okuplja ugledne pisce i urednike širom svijeta.

Pépinières européennes pour jeunes artistes
Više od 20 godina Pépinières européennes pour jeunes artistes osmišljava i provodi interdisciplinarne programe mobilnosti, kreativnosti, koprodukcije i diseminacije na europskoj i međunarodnoj razini.

Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE)
Pearle*-Live Performance Europe funkcionira kao forum za razmjenu informacija važnih za svoje članove, razmjenu iskustava u kulturnom menadžmentu i tehničkim vještinama, podršku i pomoć pri osnivanju udruga kulturnih djelatnika.

Res Artis – International Network of Arts Residencies
Res Artis je globalna profesionalna mreža organizacija za umjetničke rezidencijalne programe, koja kroz povezivanje osigurava održivost i razvoj ovog područja te nudi lakši profesionalni razvoj organizacija članica.

Réseau Art Nouveau Network*
Udruga okuplja organizacije koje predstavljaju gradove i regije sa secesijskom baštinom i bavi se važnošću secesijske povijesti.

The European Bureau of Library
Europski ured knjižničarskih, informacijskih i dokumentacijskih udruženja nezavisna je krovna organizacija knjižničnih, informacijskih, dokumentarnih i arhivskih udruženja i institucija diljem Europe.

Trans Europe Halles
Trans Europe Halles je mreža kulturnih centara koju su pokrenuli građani i umjetnici.

Yourope – The European Festival Association
Yourope je europsko udruženje festivala koje podupire suradnju između festivala na europskoj razini, utječe i unapređuje pravne okvire u kojima festivali razvijaju svoje projekte te olakšava razmjenu vještina i znanja.