Kultura

Potprogram Kultura

Potprogram Kultura programa Kreativna Europa podupire širok raspon kulturnih i kreativnih sektora, među kojima su:

  • arhitektura
  • kulturna baština
  • dizajn
  • književnost i izdavaštvo
  • glazba
  • izvedbene umjetnosti.

a podupiru međusektorsku suradnju kulturnih djelatnika iz različitih zemalja, aktivnosti europskih institucija za uključivanje u mreže djelatnika iz različitih zemalja, aktivnosti organizacija koje pružaju platformu za razvoj novih talenata te poticanje cirkulacije umjetnika i njihovih djela, ideja i vještina. U Programu mogu sudjelovati sve pravne osobe (javne i privatne) poput ustanova, institucija i organizacija, ali i tijela nacionalne i regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture što uključuje kazališta, knjižnice, muzeje, galerije, izdavačke kuće, obrazovne institucije, istraživačke centre, profesionalna udruženja i sl.

Potprogram Kultura potiče suradnju i razmjenu među kulturnim organizacijama i umjetnicima u Europi i izvan nje. Cilj je programa Kreativna Europa:

  • poticati umjetničko stvaralaštvo i inovacije
  • poduprijeti promicanje i distribuciju europskih sadržaja u cijeloj Europi i izvan nje
  • pomoći umjetnicima da pronađu prilike za stvaranje i izvedbu preko granica
  • poticati digitalnu i ekološku tranziciju europskih kulturnih i kreativnih sektora.

Novosti Kreativna Europa